Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Mentaliseringsövning för alla – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-01-21

Av Dunja Grisell

Föreställ dig att du har lämnats av någon du håller kär – någon nära – det kan vara en partner, förälder, en nära vän eller annan viktig person. Det sker genom ett plötsligt dödsfall eller en plågsam separation. Blunda och visualisera denna person och hur det skulle kännas om hen försvann abrupt i dag.

Sorgen efter denna chock blir långvarig och du får snart problem med sömnen. Det gör att du får problem i vardagen, du får svårt att klara dina arbetsuppgifter eller vardagliga åtaganden. Till slut blir det ohållbart och du går till vårdcentralen för att få hjälp.

På vårdcentralen skriver läkaren ut en insomningstablett och då läkaren anser att sorgebearbetningen har dragit ut på tiden så ordinerar denne även en antidepressiv medicin eller SSRI. Du sjukskrivs på deltid med diagnosen depression.

Läs hela inlägget här.