Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Ilska – en oönskad men normal känsla – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-01-17

Av Bianca X

Att vara arg när man har varit med om någonting jobbigt, t.o.m traumatiskt, är en normal känsla. Att bli arg när olika slags lidande inte verkar ta slut är också en fullständigt förståelig reaktion. Varför kan psykiatrin då inte bemöta en arg patient och låter det nästan vara tabu att vara arg på en avdelning?

Jag är fullt medveten om att man inte kan ha arga, t.o.m rasande, patienter fritt fram på en avdelning. Det skulle skapa kaos, otrygghet för medpatienter och osäkerhet bland personal. Ändå måste det finnas sätt att validera en patient som är arg över händelser som skadat eller kränkt en. Ilska är en sekundär känsla dvs en flykt för att inte känna den primära som kan vara exempelvis ensamhet, svek, besvikelse, sorg. Många gråter efter ilskan lagt sig, då kommer den primära känslan fram. Men inom psykiatrin, även inom en slutenvårdsavdelning är detta en oönskad reaktion och känsla man inte vill ha på en avdelning. Man vill inte ha en arg patient. Men det är knappast hälsosamt att hålla igen ilska och inte få låta den komma till tals heller då den tillhör vårt normala känsloregister!

Läs hela artikeln här.