Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi summerar 2021 och ser med förväntan fram emot 2022 – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-12-31

Kalenderåret, och så småningom även vårt tredje verksamhetsår, lider mot sitt slut. Som våra två första verksamhetsår så har det varit ett intensivt år. Vi har här sammanställt några av de aktiviteter som vi genomfört under året.

Konferensen

Webinarier & andra digitala arrangemang

Under året arrangerade och/eller medverkade vi i 8 st. olika digitala arrangemang;

Politiskt förändringsarbete

  • Den 25 mars medverkade vi vid lunchseminarium i Sveriges riksdag i temat ”Möjligheter till ökad bredd inom vård av deprimerade”.
  • Vi har under året undertecknat ERNI-deklarationen, en deklaration som bygger på idén om att lidande inte är liktydigt med sjukdom, dysfunktion, dysreglering eller kemisk obalans. Detta för att visa vår sympati för deklarationens perspektiv som ett bland flera sätt att förstå psykiskt lidande på.

Läs hela artikeln här.