Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Gott Nytt År 2022! – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-12-28

Ett par dagar återstår av året och vi har börjat summera det snart gångna året. I likhet med föregående åren sedan sidans lansering den 16 mars 2019 har det varit ett på många sätt intensivt år. Med detta årets sista publicering vill vi göra ett litet tillbakablick på 2021 och önska dig ett gott nytt år 2022.

Under 2021 har vi publicerat sammanlagt 109 artiklar, varav 15 blogginlägg; 6 forskningsartiklar; 2 personliga berättelser; och 86 nyheter från nätet. Nedan en sammanställning av de mest lästa artiklarna inom resp. kategori (utom personliga berättelser).

Läs mer här.