Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Förändring kräver aktion – Nyhetsbrev december 2021

Du finner nyhetsbrevet för december månad HÄR.

”Vi måste bli den förändring vi vill se i världen”, sa Gandhi när det begav sig. Och visst är det så, ingenting händer utan aktion och utan engagemang. Det finns många inspirerande exempel på hur personligt engagemang hos en eller flera individer skapat stor förändring för såväl individer, organisationer som samhället. Läs mer här.

Nyhetsbrevet december 2021

I nyhetsbrevet för december kan du bl.a. läsa om följande;

  • Ge någon du tycker om en julklapp som gör skillnad
  • Sjukt eller unikt intelligent? Om synen på våra mänskliga egenskaper
  • Psykiatrins godtyckliga diagnostisering sätter rättssäkerheten ur spel
  • Strategiskt samarbete med Återhämtningens Hus i Malmö
  • Ljuga eller konsekvens – psykiatrins moment 22
  • Strategiskt samarbete med IPS – Intentional Peer Support
  • Utbildningarna om skyddade personuppgifter nu bokade för våren 2022
  • Kommande aktiviteter
  • God Jul & Gott Nytt År 2022!

Du finner nyhetsbrevet för december månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila