Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Ge någon du tycker om en julklapp som gör skillnad – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-12-22

Ge någon du tycker om en julklapp som gör skillnad.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Detta bl.a. genom att arbeta för ett brett utbud av behandlingsformer vid psykisk ohälsa samt för individers rätt att välja sådana behandlingsformer inom vården och övriga välfärdsystemet. Vidare vill vi erbjuda en mötesplats och en tvärvetenskaplig kunskapsbas som bygger på helhetssyn, för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.

Varje insats, bidrag och medlem är viktig i vårt arbete. Bli medlem, eller ge ett medlemskap i julklapp till någon du tycker om. Tillsammans gör vi skillnad!

Mer information om hur du kan bli medlem, eller teckna ett medlemskap som julklapp för någon du tycker om, finner du på FAP:s hemsida här.

Lasse