Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Utbildningarna om skyddade personuppgifter nu bokade för våren 2022

Efter en intensiv höst har nu Cicki och jag bokat in kommande utbildningar om skyddade personuppgifter för första kvartalet (januari-mars) av 2022.

Datum för vårens öppna utbildningar är följande;

Januari

  • Fredagen den 21/1 kl. 09.00-12.30; webb
  • Torsdagen den 27/1 kl. 09.00-12.30; webb

Februari

  • Tisdagen den 8/2 kl. 09.00-12.30; Borås
  • Torsdagen den 17/2 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 25/2 kl. 09.00-12.30; webb

Mars

  • Fredagen den 11/3 kl. 09.00-12.30; Göteborg
  • Fredagen den 25/3 kl. 09.00-12.30; webb
  • Torsdagen den 31/3 kl. 09.00-12.30; webb

April

  • Fredagen den 3/12 kl. 09.00-12.30; webb
  • Torsdagen den 9/12 kl. 09.00-12.30; webb

Har du frågor eller funderingar kring utbildningarna, eller om du vill delta i någon av dessa, tveka inte att höra av dig; lasse@lassemattila.com.

Allt gott!

Lasse