Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Ljuga eller konsekvens – psykiatrins moment 22 – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-12-10

Av Albin Gustavsson

Säger du att medicinerna inte fungerar, eller ännu värre skadar dig, riskerar du inte bara få indragen ersättning från Försäkringskassan, du riskerar också andra mediciner, inlåsning och diagnoser.

Det är en risk få tar då de flesta hamnade i psykiatrin i första taget för de saknade rätt stöd och behovsuppfyllning från sin omgivning/anhöriga – vilket gjort att de i desperation och med brist på resurser förlitat sig på ett system som är marknadsfört att hjälpa just dem. Och ett system vars mediciner också som oftast påverkar energi, kognition och allmän hälsa negativt. Kanske fanns energin att bryta sig loss där från början för en del, men medicinen satte stopp.

Så många ljuger. Antingen om att de köper sin diagnos, att de tar sina mediciner eller att psykiatrin hjälper dem. Antingen ljuger de för sig själva eller för psykiatrin.

Läs hela artikeln här.