Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Strategiskt samarbete med Återhämtningens hus i Malmö – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-11-24

Det är med stor glädje och ära som vi kan meddela att FAP inlett ett strategiskt samarbete med peer support-organisationen, Återhämtningens hus i Malmö. Samarbetet omfattar ömsesidigt praktiskt och strategiskt  stöd mellan FAP och Återhämtningens Hus.

Idén om Återhämtningens Hus är baserad på att det är verklighet att återhämta sig från svåra psykiska besvär. Organisationen ska vara till för, samt drivas av egenerfarna, och ska vara en verksamhet som sätter människans värde i centrum. Verksamheten stödjer individens egna val, fokuserar på styrkor och det personliga ansvar som väcker egenmakt och drivkraft. Peer Supporters samarbetar med deltagare genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Läs hela nyheten på FAP:s hemsida här.