Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Diagnosen; psykiatrins trojanska häst – Mad in Sweden

Mad in Sweden 2021-11-11

Av Albin Gustavsson

Det är svårt att säga ”stoppa psykiatrin” då det psykiatriska industrikomplexet —finansierat och kontrollerat för att maximera försäljning av psykiatriska läkemedel — skickligt tar all kritik och vänder det till att uppfattas som kritik av dem som mår dåligt och hamnat i beroendeposition till industrin.

Likt en trojansk häst gömmer sig industrin inuti en fint förklädd insåld idé om vikten att prata om psykisk ohälsa, att stoppa stigmatisering och hjälpa människor få en diagnos. För utan diagnos får man ingen hjälp.

Rörelsen rider framåt, men inuti gömmer sig slutprodukten av att man genom diagnosen öppnar dörrarna för psykiatrisk vård — psykiatrisk medicinering och skapandet en livslång kund som utvecklar ett statligt subventionerat drogberoende. Inte så sällan mot personens vilja, där andra hemska överraskningar i form av tvångsinlåsning eller elchocker hamnar på menyn — inte heller sällan som en respons på att tysta ner de klagomål och psykiskt lidande som är en naturlig produkt, av att gå från hopp om hjälp, till våldsamma biverkningar och en ”inboxning” av personligheten som inte alla individer enkelt köper.

Läs hela artikeln här.