Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vad är egentligen ett barndomstrauma? – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-10-30

Av Bianca Andersson

Många förstår inte till fullo vad ett barndomstrauma egentligen är och anledningen är att ingen upplyser de om det, inte psykiatrin heller som borde gå i täten för detta! Många tror att något fruktansvärt måste ha hänt som t.ex barnmisshandel, övergrepp, en förälder knarkade etc. Så klart kan det bli hemska barndomstrauman men det finns så mycket annat som är det också man aldrig reflekterar över och som kan skapa ett trauma hos ett barn!

Denna fras är mycket bra att lägga på minnet. Det är inte vad som hände utan vad barnet kände som är av betydelse. Det finns ett citat av kända författarinnan och medborgarrättsaktivisten Maya Angelou som skrev dessa sanna ord: ”Jag kommer kanske inte att minnas vad du sade, jag kommer kanske inte minnas vad du gjorde, men jag glömmer aldrig hur du fick mig att känna.” Och precis så är det. Man minns vad vuxna, speciellt ens föräldrar, fick en att känna när man var barn.

Läs hela artikeln här.