Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nytt datum klart för föreläsningen på Mittuniversitetet i Östersund

Efter att min tidigare planerade föreläsning på Mittuniversitetet i Östersund flyttats fram vid två tillfällen pga. situationen med covid-19 har nytt datum nu fastställts till den 18 mars 2022. Temat på föreläsningen är ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning”.

Det står nu klart att tidigare planerade föreläsningen i samband med alumnidagen på Mittuniversitetet i Östersund kommer att äga rum fredagen den 18 mars 2022. Temat för föreläsningen är ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning” och kommer bl.a. att innehålla följande;

    • Psykisk ohälsa – vad är det?
    • Psykiska ohälsans omfattning, uttryck och kostnader
    • Att förstå och bemöta psykisk ohälsa
    • Risk och skyddsfaktorer
    • Återhämtning: evidensbaserad praktik och relationell omsorg

Mer information om mina kommande framträdanden finner på min hemsida här.

Allt gott!

Lasse