Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Det är nu vi skapar framtiden – Nyhetsbrev oktober 2021

Du finner nyhetsbrevet för oktober månad HÄR.

Det sägs att dagens frön är morgondagens blommor. Och visst är det så. Det är idag vi lägger grunden för framtiden. Det är våra handlingar idag som avgör, eller i alla fall starkt påverkar, hur morgondagen kommer att se ut. När jag tänker på det samhälle som jag vill se och vara med och bygga så grundar det sig i bl.a. en humanistisk människosyn, där vi tar hand om varandra med en förståelse att det är vår resa genom livet som formar oss till de vi är. Där vi genom denna förståelse skapar återhämtning från lidande genom mellanmänskliga relationer och strukturella åtgärder som bidrar till jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och respekt för var och ens unicitet.  Läs mer här.

Nyhetsbrevet oktober 2021

I nyhetsbrevet för oktober kan du bl.a. läsa om följande;

  • Lasse Mattila: Det är mänskligt att ha känslor
  • Föreläsning på UEFF – Uddevalla Eco Film Festival
  • Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand
  • En konferens som vittnar om förändring
  • Psykvården: en lukrativ masspsykos
  • Terapiutbildning för sjukvårdspersonal ledde till att färre patienter sjukskrevs
  • Det svarta hålet i offentlig vård för svårt traumatiserade
  • TMO: Traumamedveten omsorg
  • Kommande framträdanden

Du finner nyhetsbrevet för oktober månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila