Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Strategiskt samarbete med IPS – Intentional Peer Support – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-10-23

Det är med stor glädje som vi kan meddela att vi sedan senaste styrelsemötet inlett ett strategisk samarbete med internationella peer support-nätverket, Intentional Peers Support (IPS).

Intentional Peer Support (IPS) är ett ramverk och en organisation som håller utbildningar i peer support och som stöttar människor och peer supporters i att skapa kraftfulla och transformativa relationer. Utövare av IPS lär sig att använda relationer för att se saker utifrån nya perspektiv, de lär sig också utveckla en större medvetenhet kring personliga-, relationella mönster samt maktstrukturer.

“As peer support in mental health proliferates, we must be mindful of our intention: social change. It is not about developing more effective services, but rather about creating dialogues that have influence on all of our understandings, conversations, and relationships.”

Läs mer här.

Lasse