Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila: Det är mänskligt att ha känslor

I senaste poddavsnittet av Stefans Bergstens podd Medical Running pratar vi bl.a. om ADHD och andra psykiatriska diagnoser; om att känslor inte är sjukdomar, störningar eller dysfunktioner; samt om den nödvändiga samhällsförändring som vi står inför när det gäller synen på psykisk ohälsa.

I samtalet, som fångar de flesta av de frågor som jag engagerat mig under de senaste åren, berör vi även teman som;

  • Biomedicinska modellens otillräcklighet och kontraproduktivitet för förståelse och bemötande av psykisk ohälsa
  • Ovetenskapligheten och kontraproduktiviteten i Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer vid psykisk ohälsa
  • Medikaliseringen av barndomen och det mänskliga lidandet
  • Individuella och samhälleliga effekter av överförskrivningen av psykofarmaka
  • Barndomstrauma och svåra livserfarenheters betydelse för vår hälsa genom livet
  • Evidensbaserad praktik inom människovårdande yrken
  • Institutionella korruptionen i Sverige i frågor rörande psykisk ohälsa och återhämtning
  • Informella tvånget i välfärdssamhällets biomedicinska och diagnostiska skyddsnät
  • Införandet av informerat samtycke för vård och andra insatser vid psykisk ohälsa
  • Medicinfria behandlingsalternativ och behovet av verklig valfrihet gällande perspektiv och insatser vid psykisk ohälsa
  • Goda exempel
  • Internationella uppmaningar från bl.a FN och WHO till en grundläggande samhällsförändring och perspektivförflyttning från biomedicinska förklaringsmodeller till personcentrerade, kontextuella och rättighetsbaserade modeller och förhållningssätt
  • Individuella, strukturella och politiska åtgärder för ökad fysisk och psykisk hälsa (folkhälsa)

Du kan lyssna på poddavsnittet här.

#127 MedicalRunning Lasse Mattila

MedicalRunning · #127 Lasse Mattila – Det är mänskligt att ha känslor

Lasse