Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsning på UEFF – Uddevalla Eco Film Festival

Det är nu klart att jag kommer att medverka vid UEFF – Uddevalla Eco Film Festival i november. Temat för min medverkan, som kommer att ske i anslutningen till visningen av filmen ”Den hotade jorden”, är ungas psykiska ohälsa idag kopplat till oro för framtiden och klimatkrisen. Hur kan vi se sakligt på framtiden utan att ge upp i hopplöshet?

Tiden för filmvisningen är fredagen den 19 november kl. 10.00 och platsen Bohusläns Museum i Uddevalla. Mer information om UEFF (som kommer att pågå hela november) finner du här.

Mer information om mina öppna föreläsningar finner du här.

Allt gott!

Lasse