Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-10-18

Lördagen den 18 september arrangerade vi konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Nu finns inspelningarna från konferensens samtliga föredrag tillgängliga att ses i efterhand på vår YouTube-kanal. 

Du har nu möjlighet att se samtliga föredrag från konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” på vår YouTube-kanal genom länkarna nedan.

Inledning

Lasse Mattila, ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Åsa Nilsonne, psykiater, leg. psykoterapeut, professor emeritus i medicinsk psykologi, författare

***

Offentliga psykiatriska vården i Sverige utifrån ett professionellt perspektiv. Riktlinjer och praktik samt nuvarande medicinska modellens konsekvenser för individen och samhället.

Göran Högberg, leg läkare, med dr, specialist i allmän psykiatri, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut

***

Vem är normal? Serietecknande som ett sätt att gestalta diagnoskultur, psykiatri och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ur ett patientperspektiv.

Klara Wiksten, serietecknare och konstnär

***

Psykiatriska vården och patientperspektivet i Norge. Norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud och kampanjens milstolpar från dess grundande 2011 till idag.

Jan-Magne Sørensen, ordförande i brukar- och intresseorganisationen Hvite Ørn, Norge

***

Bakgrunden till norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud. Kampanjstrategier och strategiska beslut och kompromisser under resan från initiativet till idag.

Mette Ellingsdalen, WSO – ordförande, Landsforeningen We Shall Overcome, Norge

***

Offentliga medicinfria psykiatriska vården i Norge. Bakgrunden till och arbetet med första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus. Medicinfria behandlingsalternativ samt utvecklingen från öppnandet januari 2017 till idag. Framtiden.

Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge

***

Medicinfri psykiatrisk vård i Norge. Bakgrunden till öppnandet av första medicinfria psykiatriska behandlingsalternativet i Norge 2015. Verksamheten och dess utveckling från öppnandet till idag. Fallbeskrivning och konkreta exempel.

Ole Andreas Underland, VD, Recoveryakademiet AS / Hurdalsjøen Recoverysenter, Norge

***

Inom kort kommer samtliga föredrag och efterföljande panelsamtalet, liksom resp. föredragshållares presentationer, finnas på egen undersida på vår hemsida www.alternativ-till-psykofarmaka.se.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka