Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Är vi rustade för förändringen? – Nyhetsbrev september 2021

Du finner nyhetsbrevet för september månad HÄR.

Det sägs att varje sanning passerar tre stadier innan den blir allmängiltig; tystnad; förlöjligande; och våldsamt motstånd. Det har varit tyst länge i Sverige och de som i åratal verkat för förändringen har förminskats, förlöjligats, kallats för rättshaverister, scientologer, faktaresistenta foliehattar eller vetenskapsfientliga konspirationsteoretiker. När jag ser vår folkrörelse växa fram både internationellt och i Sverige så känns det som att det inte längre går att förlöjliga bort sakargumenten för förändringen. Det känns som en tidsfråga innan vi på allvar kliver in i nästa fas av processen. Läs mer här.

Nyhetsbrevet september 2021

I nyhetsbrevet för september kan du bl.a. läsa om följande;

  • Digital föreläsning: Psykisk ohälsa bland barn och unga och vägar till hållbar återhämtning
  • En konferens som vittnar om förändring
  • Vi behöver mer och fler traumamedvetna insatser
  • Omorganisation och fler läkare löser inte BUP:s problem
  • Dunja Grisell i SvD: ”Jag blöder för alla som inte kan få verklig hjälp”
  • Brukarmakt ger alternativ till medicin
  • Hur terapeuter kan hjälpa till med nedtrappning av psykiatriska läkemedel: En intervju med Anne Guy
  • Utbildningar om skyddade personuppgifter nu bokade för hela hösten 2021
  • Kommande framträdanden

Du finner nyhetsbrevet för september månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila