Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

En konferens som vittnar om förändring – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-09-20

I lördags, den 18 september, var det äntligen dags för vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. En konferens som bl.a. lyfte upp vår samtids utmaningar och möjligheter när det gäller förståelse och bemötande av det vi kallar psykisk ohälsa. De känslor som känns starkast för mig personligen så här drygt ett dygn efter konferensen är inspiration, hopp och framtidstro.

Det hade varit en lång väntan på vår konferens från det att vi på vårt allra första årsmöte våren 2019 anammade ett medlemsinitiativ om en årlig konferens i anslutning till våra årsmöten. Och det har varit många turer sedan planeringen av denna vår allra första konferens startade för drygt 2,5 år sen. De som varit involverade från början och de som blivit det allt eftersom under resans gång, antingen som funktionärer, talare, övriga medverkande eller publik, har bl.a. fått bevittna hur vi fått flytta fram konferensen vid tre (!) tillfällen pga. rådande samhällssituationen. Men nu var det äntligen dags och det är vi evigt tacksamma för.

Förändringen kommer

Min spontana känsla så här direkt efter konferensen är att det vi alla tillsammans gjorde i lördags verkligen betyder något. Det kan jag i alla fall säga personligen. Att få lyssna Göran Högberg ge en tankeväckande inblick i samtidens medikalisering och dess konsekvenser, Klara Wiksten berätta om sin resa från svåra barndomserfarenheter och psykisk ohälsa till återhämtning genom frigörelse från psykiatrin, Jan-Magne Sörensen berätta om sin resa och om medicinfria behandlingsalternativ vid psykos, Mette Ellingsdalen ge en inspirerande inblick norska brukarrörelsens strategier och kampanj för att driva genom verkställandet av den medicinfria psykiatriska vården som idag är en lagstadgad skyldighet för alla regioner i Norge, Magnus Hald berätta om den allra första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus, och Ole Andreas Underland inspirera som sociala entreprenör bakom Norges allra första psykiatriska sjukhus som erbjuder medicinfri vård för den som önskar det – allt detta i trygg ledning av moderator Åsa Nilsonne – det var inspirerande och hoppingivande. Om jag till detta lägger inläggen och engagemanget från publiken under panelsamtalet så förstärks jag ytterligare i min övertygelse om att förändringen är på väg. Den är lika ofrånkomlig som nödvändig. Vi tillsammans är förändringen!

Läs hela artikeln här.