Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Hur terapeuter kan hjälpa till med nedtrappning av psykiatriska läkemedel: En intervju med Anne Guy – Mad in Sweden

Mad in Sweden / Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-09-08

December 2019 lanserade brittiska The Council och Evidence-based Psychiatry (CEP) tillsammans med Storbritanniens fem största terapeutorganisationer en banbrytande guide för terapeuter som arbetar med människor som tar eller trappar ner psykofarmaka. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) har sedan lanseringen, i tät dialog med brittiska ledningsgruppen, haft äran att få leda översättningsarbetet av dokumentet till svenska. Ett arbete som i skrivande stund pågår. Nedan följer en intervju genomförd av Richard Sears med ordföranden och projektledaren för den brittiska guiden, Dr. Anne Guy.

Intervjun är tidigare publicerad på engelska i webbmagasinet Mad in America samt på svenska på hemsidan för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka.

***

Av Richard Sears, 2021-04-14. Översättning: Lasse Mattila

Anne Guy är medlem i The Council of Evidencebased Psychiatry (CEP) och arbetar med sekretariatet för den tvärparlamentariska gruppen för beroende av receptbelagda läkemedel (All Party Parliamentary Group for Prescribed Drug Dependence). Hon är huvudredaktör och författare till ”Guidance for psychological therapists: enabling conversations with clients taking or withdrawing from prescribed psychiatric drugs” (en förkortad version finns här). En guide som stöds av ett flertal brittiska yrkesförbund, däribland British Association for Counseling and Psychotherapy, UK Council for Psychotherapy, National Counseling Society och British Psychological Society. Dr Guy är också en praktiserande psykoterapeut som inte förlitar sig på en diagnosmodell för att hjälpa sina klienter. Hon började som skadereglerare för ett försäkringsbolag och fick en nära inblick i hur sjukvårdssystemet fungerade och såg tydligt de största problemen. Denna ”systemsyn” följde med henne in i hennes arbete som psykoterapeut, där hon försöker navigera genom systemfel som har lett till överskrivning av psykofarmaka.

I den här intervjun diskuterar vi nedtrappning av psykofarmaka, problem med psykiatrins övertro på den biomedicinska modellen, skillnaden mellan ”missbruk” och ”beroende” samt rådgivning bortom diagnoser. Dr. Guy påpekar att även om nedtrappning och utsättning kan vara en svår process kommer inte alla att uppleva den så besvärlig som den beskrivs – till exempel visar forskning att 50 procent av de som slutar med antidepressiva läkemedel sannolikt kommer att uppleva någon form av abstinensreaktioner, och hälften av dessa beskriver dem som ”allvarliga”. De flesta reaktioner varar i veckor eller månader men en del människor upplever dem i flera år.

Läs och lyssna på hela intervjun här.

Lasse