Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Digital föreläsning: Psykisk ohälsa bland barn och unga och vägar till hållbar återhämtning

Onsdagen den 29/9 kommer jag att föreläsa om psykisk ohälsa bland barn och unga och om vägar till hållbar återhämtning. Föreläsningen är kostnadsfri och kommer att äga rum via digitala plattformen Zoom. För arrangemanget står studieförbundet Bilda Mitt.

Såhär skriver Bilda om föreläsningen på sin hemsida;


Psykisk ohälsa bland barn och unga och vägar till hållbar återhämtning

En högst aktuell föreläsning om våra barn och unga i vår samtid utifrån pandemi, oro och stress. Lasse Mattila tar upp frågor så som hur våra barn och unga idag mår, vad som är orsak och verkan i detta samt hur vi vuxna kan vara med och stötta på bästa sätt.
Datum 29/9
Tid: 19.30-21.00
Via Zoom.
Webbanmälan senast den 22/9: www.bilda.nu/arr/1093765/
Lasse Mattila är socionom, författare och handledare inom psykosocialt arbete. Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt och som professionell fotbollsspelare i Finland, Sverige, Norge och Brasilien, har Lasse har arbetat med utsatta barn och ungdomar i över 25 år. Detta bl.a. inom idrottsrörelsen, socialtjänsten, som skolkurator, och som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Lasse är även författare till böckerna ”Att förebygga livslångt utanförskap” och ”Att bygga bärande relationer”.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Carina Söderlund på Bilda Mitt. Du är givetvis alltid välkommen att höra av dig även till mig.

Lasse