Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Förändringen kommer – Nyhetsbrev augusti 2021

Du finner nyhetsbrevet för augusti månad HÄR.

Den är på väg. Det är påtagligt. Förändringen. Efter att under de senaste åren ha fått delta i och bli en del av både nationella och internationella initiativ för samhällsförändring är jag övertygad om att förändringen är på väg. Fler och fler börjar ställa frågor om den biomedicinska människosynens hållbarhet och såväl människors egenupplevda erfarenheter, statistik, som oberoende forskning är entydiga. Vårt nuvarande system och dess biomedicinska perspektiv är otillräckliga och har misslyckats med att förbättra livsvillkoren och situationen för de av våra medmänniskor som lider av det vi kallar ’psykisk ohälsa’. Läs mer här.

Nyhetsbrevet augusti 2021

I nyhetsbrevet för augusti kan du bl.a. läsa om följande;

  • Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner
  • Kraftig försämring av patienträttigheterna för människor i dubbel utsatthet
  • Nu närmar sig vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”
  • Höstens utbildningar om skyddade personuppgifter
  • ”Överdrivna” screeningformulär: ohjälpliga, ineffektiva och potentiellt skadliga
  • Psykiatrin behöver byggas om från grunden
  • När ska Sverige ta till sig internationella uppmaningar kring psykisk ohälsa
  • ERNI-deklarationen: att förstå lidande utan att sjukdomsförklara
  • Kommande framträdanden

Du finner nyhetsbrevet för augusti månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila