Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Höstens utbildningar om skyddade personuppgifter

Än är det tid kvar av sommaren, men visst ger morgnarnas krispighet vink om att hösten sakta börjar göra entré. I våras planerade Cicki och jag höstens första webbutbildningar om skyddade personuppgifter, och snart är det dags även för den första av dessa.

Vi har också planerat in några fysiska utbildningar under första delen av hösten. Fysiska utbildningarna kommer att genomföras enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och antalet platser till utbildningarna kan komma att begränsas utifrån detta (vi kommer att tillämpa ”först till kvarn”-principen vid bokning).

De datum som Cicki och jag planerat hittills för hösten är;

Augusti

  • Torsdagen den 19/8 kl. 09.00-12.30; webb
  • Tisdagen den 24/8 kl. 09.00-12.30; Borås (fysisk utbildning)
  • Fredagen den 27/8 kl. 09.00-12.30; webb

September

  • Tisdagen den 14/9 kl. 09.00-12.30; Göteborg (fysisk utbildning)
  • Torsdagen den 16/9 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 30/9 kl. 09.00-12.30; webb

Oktober

  • Fredagen den 8/10 kl. 09.00-12.30; webb
  • Tisdagen den 12/10 kl. 09.00-12.30; Helsingborg (fysisk utbildning)
  • Torsdagen den 21/10 kl. 09.00-12.30; webb

Flera datum för senare delen av hösten kommer inom de närmaste veckorna.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningarna, eller om du vill delta i någon av dessa, tveka inte att höra av dig; lasse@lassemattila.com.

Allt gott!

Lasse