Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Medicinering av barn och unga: en växande internationell kris – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-08-03

Fredagen den 13 augusti arrangerar webbmagasinet Mad in America, tillsammans med Council of Evidence-based Psychiatry (CEP), International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) och A Disorder for Everyone (AD4E), ett livewebinar om förskrivningen av psykofarmaka till barn och unga.

Förskrivningen av psykiatriska läkemedel till barn och unga fortsätter att öka
runt om i världen. Forskningen kring preparatens faktiska effekter på en hjärna under utveckling är mycket undermålig och väcker många frågor hos både yrkesverksamma och hos allmänheten. Fyra internationella experter samlas för att att beskriva omfattningen av problemet och för att diskutera möjliga lösningar. Under webinariet kommer det även finnas möjlighet för åhörarna att ställa frågor och delta i samtalen.

Webinariet hålls på engelska.

När?

Fredagen den 13 augusti kl. 18.00-19.30 svensk tid.

Var?

Webinariet och efterföljande paneldiskussionen kommer att äga rum på digitala plattformen Zoom.

Anmälan

Anmälan till webinariet kan göras genom länken HÄR.

Kostnad

Deltagandet i webinariet är donationsbaserat, dvs. alla betalar utifrån vilja och förmåga (dock förutsätter bokningen en donation på minst 1 dollar = ca 9 kr för att kunna genomföras).

För mer information

Mer information om webinariet, panelen och övriga deltagarna finner du här. Du kan också maila dina frågor till withdrawal@madinamerica.com (engelska).

Välkomna!