Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nu närmar sig vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-07-10

Nu närmar sig vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Konferens som vi pga. situationen med covid-19 flyttat vid tre tillfällen tidigare. Styrelsen har nu, efter att ha följt samhällsutvecklingen under de senaste månaderna, beslutat att genomföra konferensen enligt plan lördagen den 18 september.

Konferensen kommer att äga rum digitalt med möjlighet för den som vill att delta fysiska på plats i Stockholm. Antalet fysiska platser kan komma att begränsas utifrån svenska Folkhälsomyndighetens för konferenstidpunkten aktuella rekommendationer/restriktioner. Antalet digitala platser är obegränsat.

Mer information om konferensen och dess genomförande finner du på vår konferenssida här.