Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Nu närmar sig vår efterlängtade konferens “Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-07-10

Nu närmar sig vår efterlängtade konferens “Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa“. Konferens som vi pga. situationen med covid-19 flyttat vid tre tillfällen tidigare. Styrelsen har nu, efter att ha följt samhällsutvecklingen under de senaste månaderna, beslutat att genomföra konferensen enligt plan lördagen den 18 september.

Konferensen kommer att äga rum digitalt med möjlighet för den som vill att delta fysiska på plats i Stockholm. Antalet fysiska platser kan komma att begränsas utifrån svenska Folkhälsomyndighetens för konferenstidpunkten aktuella rekommendationer/restriktioner. Antalet digitala platser är obegränsat.

Mer information om konferensen och dess genomförande finner du på vår konferenssida här.