Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

WHO:s nya vägledning vill sätta stopp för kränkningar av mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-06-11

Torsdagen den 10 juni deltog vi i Världshälsoorganisationens (WHO)  online-event om personcentrerad och rättighetsbaserad psykiatrisk vård. Under eventet lanserade WHO sitt banbrytande vägledning för mänskliga rättigheter och återhämtning vid psykisk ohälsa.

Att tillhandahålla samhällsbaserad psykiatrisk vård som både respekterar de mänskliga rättigheterna och är inriktad på återhämtning har visat sig vara framgångsrikt och kostnadseffektivt. Detta enligt ny vägledning som Världshälsoorganisationen publicerade i samband med online-eventet den 10 juni.

Läs mer här.