Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att se helheten och dess delar – Nyhetsbrev maj 2021

Du finner nyhetsbrevet för maj månad HÄR.

Det har varit några intensiva veckor sedan förra nyhetsbrevet i slutet av april. Förutom den vardagliga administrationen (av bl.a. de drygt 350 mail och meddelanden som jag får i veckan), handledning, föreläsningar och utbildningar, så har månaden innehållit en hel del ideellt arbete med bl.a. FAP (Föreningen Alternativ till Psykofarmaka), webbmagasinet Mad in Sweden, internationella PACEs Connection-nätverket, samt andra meningsskapande möten. Läs mer här.

I nyhetsbrevet för maj kan du bl.a. läsa om följande;

– Varför äter vi så mycket psykofarmaka?
– Studie bekräftar överdiagnostisering av ADHD hos barn och tonåringar
– Nu kan du se vårt webinar om psykiatriska diagnoser på YouTube
– Bokrecension: Att bygga bärande relationer
– Att återuppliva psykoterapi – att sätta Big Pharma på bänken
– Nu finns webinariet om olika behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa tillgängligt på YouTube
– Vi deltar i WHO:s online-event om personcentrerad och rättighetsbaserad vård
– Gratis webbseminarium: Berättelser om nedtrappning av ”antipsykotika”: Abstinens eller återfall?
– Kommande aktiviteter

Du finner nyhetsbrevet för maj månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila