Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att återuppliva psykoterapin – att sätta Big Pharma på bänken – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-05-24

Av Eric Kuelker

I årtionden har terapi varit en liten del av behandlingen av psykisk ohälsa. Terapi som behandling har förpassats till bänken tillsammans med sportdryck, där man knyter upp och knyter skorna. Vi ser på när Big Pharma dominerar spelplanen för psykisk hälsa.

Men det har inte alltid varit så här. År 1986 var det dubbelt så vanligt att personer som behandlades för depression gick i terapi som att de tog tabletter. På den tiden var terapi förstahandsval vid behandling av psykisk ohälsa. Nuförtiden är det fyra gånger så vanligt att få piller mot depression jämfört med att erhålla terapi. Vi har gått från två till en till en av fyra. Det är en åttafaldig förlust för terapin. Hur gick terapi från att vara det dominerande behandlingsalternativet inom området psykisk hälsa till att utgöra en marginell del av den behandling som ges?

Orsaken är tydlig. När Prozac introducerades 1986 – och andra SSRI- och SNRI-preparat översvämmades av marknaden strax därefter – spenderades miljarder dollar för att sprida historien om att dessa piller var nödvändiga eftersom människor med depression hade en ”kemisk obalans” som bara läkemedel kunde bota. Denna idé fick ett enormt genomslag i vår kultur, och vissa undersökningar från den tiden visade att 94 procent av befolkningen hade hört den idén och mer än hälften av dessa hade accepterat den som sann. Läkemedelsföretagen satsade mycket på denna förklaring eftersom teorier om orsakssamband är extremt kraftfulla: när man väl har fastställt orsaken till ett problem följer behandlingsmetoden naturligt.

George Washingtons läkare trodde till exempel på den humoraliska sjukdomsmodellen: att sjukdom orsakades av en obalans mellan humorerna, eller vätskorna, i kroppen (galla, slem, blod osv.). Så när USA:s första president hade en halsinfektion följde läkarna denna teori och trodde att lösningen var att avlägsna överflödig vätska genom att tappa patienten på blod. De tömde ut 40 procent av hans blod på 12 timmar och dödade honom därmed. Detta var inte det resultat som de hoppades på. Men hans död visar att trots goda intentioner och hårt arbete leder en felaktig förståelse av vad som orsakar sjukdom till katastrof.

Läs hela artikeln här.