Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Intervju i tidningen Ruotsinsuomalainen (Sverigefinländare)

Tidningen ”Ruotsinsuomalainen” (Sverigefinländare) publicerade för några veckor sedan en intervju med mig i temat psykisk ohälsa bland barn och unga och vägar till hållbar återhämtning; Barn är aldrig problem – de återspeglar endast bristerna i sin omgivning. En artikel om biomedicinska modellens otillräcklighet och om alternativa ramverk att förstå och bemöta psykisk ohälsa utifrån. Bland annat. Fint att tidningen även har en artikel om min pappa i anslutning till artikeln (en överraskning i sig). Lite överraskande också att jag genom artikeln lärde saker om min pappa som jag inte visste innan. Tack Anita Seppälä och Ruotsinsuomalainen för en fin artikel.

Du finner artikeln i sin helhet (på finska) här.

Lasse