Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bokrecension: Att bygga bärande relationer av Lasse Mattila

”Denna bok har en hel del livsviktig information att erbjuda den som i sitt arbete möter barn. Här får man lära sig om hur man, genom att bygga bärande relationer med barn och ungdomar, kan hjälpa forma samhällets utveckling.”

I måndags publicerade bokbloggen 1MiljonBoktips.se en recension av min bok ”Att bygga bärande relationer”. Nedan några citat från recensionen;

  • ”Boken är en klockren rekommendation för både föräldrar och de människor (lärare, socionomer, etc) som arbetar med barn i svåra situationer.”
  • ”Detta är en riktigt bra bok för exempelvis utbildare och barnpsykologer. Att bygga bärande relationer är välskriven, koncis och full av pålitlig information från en författare och socialarbetare som vet vad han talar om.”
  • ”Att bygga bärande relationer är en bok som passar kontaktpersoner, familjehemsföräldrar, tränare och andra som i sitt arbete regelbundet möter barn. Med handfasta råd får man god hjälp på vägen till ett bättre samhälle.”
  • ”Denna bok har en hel del livsviktig information att erbjuda den som i sitt arbete möter barn. Här får man lära sig om hur man, genom att bygga bärande relationer med barn och ungdomar, kan hjälpa forma samhällets utveckling.”

Du finner recensionen i sin helhet här och mer information om 1MiljonBoktips.se här. Mer information om boken Att bygga bärande relationer, samt min första bok, Att förebygga livslångt utanförskap, finner du här.

Lasse