Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Studie bekräftar överdiagnostisering av ADHD hos barn och tonåringar – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-05-12

Av Peter Simons

Medicinska forskare presenterar bevis för att ADHD överdiagnostiseras hos barn och tonåringar, vilket kan leda till stora skador.

En ny studie visar att ADHD överdiagnostiseras hos barn och ungdomar. Att diagnoser ställs på dem som har lindriga symtom kan leda till att barn utsätts för skadliga centralstimulerande läkemedel utan att de har någon nytta av dem.

“Det finns övertygande bevis för att ADHD överdiagnostiseras hos barn och ungdomar”, konstaterar forskarna. “Särskilt för personer med lindrigare symtom kan skadorna i samband med en ADHD-diagnos ofta uppväga fördelarna.”

Studien leddes av Luise Kazda vid University of Sydney, Australien, och publicerades i JAMA Network Open.

Forskarna konstaterar att ADHD-diagnosen är problematisk på många sätt. Utvidgningen av diagnoskategorin i DSM5 har ökat risken för överdiagnostik (till exempel för barn som uppfyller färre kriterier). Forskarna noterar också att beteenden som en gång ansågs normala för barn har blivit alltmer medicinerade och betraktade som bevis på “sjukdom”.

Läs hela artikeln här.