Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Varför äter vi så mycket psykofarmaka? – podden Medical Running

I fredags medverkade jag i Stefan Bergstens podd ”Medical Running”. Bland teman under samtalet fanns förskrivningen av psykofarmaka, synen på mänskligt lidande och den diagnostiska inflation som denna resulterar i, men även alternativa vägar framåt för både förståelsen och bemötandet av det vi kallar psykisk ohälsa. Något som vi också berörde var samhällsutvecklingen och dess betydelse för våra livsvillkor, självkänsla, barndomstraumans påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa genom livet, samt de ofta multifaktoriella (individuella, sociala, samhälleliga…) orsakssambanden till psykisk ohälsa, liksom vägar till hållbar återhämtning. Och en del annat.

Du finner poddavsnittet i sin helhet här.

Lasse