Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Förskrivningsmönster för stimulantia för ADHD påverkas inte av vetenskapliga bevis – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-04-21

En studie från Nederländerna visade nyligen att trots att många högkvalitativa publikationer under de senaste 20 åren ifrågasatt stimulant-behandlingen av ADHD, har förskrivningen av ADHD-läkemedel inte förändrat. Istället sjönk förskrivningen först efter publiceringen av två stora dokumentärer i ämnet.

”Ökningen av läkemedelsanvändningen för barn med ADHD under de senaste 20 åren är alarmerande, även om det verkar ha skett en liten minskning under de senaste åren”, skriver forskarna.

Forskarna menar att förändringar i evidensbasen för psykiatriska läkemedel inte leder till förändringar i förskrivningen. Istället krävs medieinsatser för att föra ut dessa resultat till allmänheten, vilket kan pressa läkare att följa evidensen.

Läs hela artikeln här.