Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiatriska läkemedel: Upplevelser efter utsättning – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-04-16

Mad in America, Council for Evidence-based Psychiatry (CEP), International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) och A Disorder 4 Everyone (AD4E) har glädjen att kunna presentera en serie direktsända online-diskussioner med fokus på frågor som rör nedtrappning och utsättning av psykiatriska läkemedel.

Varje diskussion kommer att innehålla en panel bestående av en blandning av yrkesverksamma och personer med egen upplevd erfarenhet av nedtrappning. Efter diskussionen kommer det att finnas möjlighet för tittarna att ställa frågor.

I vår tredje diskussion undersöker vi långvariga problem som kan uppstå efter utsättningen av psykiatriska läkemedel. Ibland kallas de för postakuta syndrom eller syndrom efter utsättning. Dessa erfarenheter kan omfatta kroniska hälsoproblem och sexuell dysfunktion. Vad vet vi och vad vet vi inte om hur man reagerar på långvariga hälsoproblem efter att ha slutat med psykiatriska läkemedel?

Följ med oss fredagen den 14 maj 2021 kl. 18.00 för en paneldiskussion med frågor och kommentarer från publiken.

En donation på 1 dollar eller mer efterfrågas, men vi inser att alla inte har möjlighet att donera för närvarande. Observera att din donation är till stor hjälp och gör det möjligt för oss att organisera och presentera dessa evenemang.

Om du inte har möjlighet att donera kan du klicka på ”Tickets” och sedan på ”Enter Promo Code” och skriva in koden Freebie, och sedan klicka på ”Apply” för att registrera dig gratis.

Vi kommer att skicka dig en Zoom-länk per e-post på dagen, vi kommer också att livesända på Mad in Americas Facebook-sida och lägga upp på YouTube efteråt.

Mer information om arrangemanget och om anmälan finner du här.

Välkommen!