Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsning på Socionomdagarna 2021

Nu är programmet för årets Socionomdagarna släppt och jag kommer att föreläsa på evenemangets andra dag, onsdagen den 10 november. Temat för föreläsningen är ”Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa”.

Den 9-10 november 2021 arrangerar Akademikerförbundet SSR Socionomdagarna för 17:e gången. Detta för att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner om aktuella ämnen. För mig är det tredje gången som jag får äran att föreläsa i samband med arrangemanget. Denna gång i temat ”Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtnnig vid psykisk ohälsa”. Föreläsningen kommer att äga rum på arrangemangets andra dag, onsdagen den 10 november, kl. 11.20-12.20. Du finner föreläsningen som programpunkt 9D i programmet. Du kan också ladda ner broschyren för arrangemanget i sin helhet på Socionomdagarnas hemsida här.

Lasse

Bilder från tidigare Socionomdagarna