Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi får aldrig acceptera det oacceptabla – Nyhetsbrev mars 2021

Du finner nyhetsbrevet för mars månad HÄR.

Det är mycket som behöver ändras i grunden i vårt samhälle om vi ska hitta effektiva och hållbara sätt att se på och bemöta det vi kallar för psykisk ohälsa. Det finns så mycket som rent av är helt oacceptabelt när det gäller såväl bemötandet, resonemangen och insatserna i arbetet med och för våra mest utsatta medmänniskor, barn, ungdomar som vuxna. Läs mer här.

I nyhetsbrevet för mars kan du bl.a. läsa om följande;

– Lunchseminarium i Sveriges Riksdag
– Samtal med Prof. Dainius Puras
– Samtal med vetenskapsjournalisten och författaren Robert Whitaker
– Samtal med Prof. David Cohen
– Samtal med socionomen, f.d. militären, och e av huvudpersonerna i filmen ”Medicating
Normal”, Angela Peacock
– Panelsamtalet efter onlinevisningen av filmen ”Medicating Normal”
– Återhämtningsfrekvensen är sex gånger högre för dem som slutar med antipsykotika inom två
år
– Har någon blivit genuint hjälpt av psykiatrin?
– Att leva med splittrad identitet
– Kommande aktiviteter

Du finner nyhetsbrevet för mars månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila