Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Återhämtningsfrekvensen är sex gånger högre för dem som slutar med antipsykotika inom två år – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-03-31

Av Peter Simons

Ny forskning visar att personer med ”allvarlig psykisk sjukdom” som slutar ta antipsykotika efter den första behandlingen har större chans att återhämta sig, även om man tar hänsyn till svårighetsgraden i utgångsläget.

En ny studie av Martin Harrow, Thomas Jobe och Liping Tong visar att oddsen för återhämtning från ”allvarlig psykisk sjukdom” var sex gånger större om patienten slutade med antipsykotika inom två år. I studien följdes patienter med diagnoserna schizofreni och affektiv psykos (bipolär och depression med psykotiska drag) i 20 år. Studien publicerades i Psychological Medicine.

Specifikt fann forskarna att de som slutade med antipsykotisk medicinering inom två år efter att de först tagit läkemedlet hade nästan sex gånger (5,989) större sannolikhet att återhämta sig från ”allvarlig psykisk sjukdom” och hade endast 13,4 % större risk att återigen läggas in på sjukhus.

”Oavsett diagnos, efter det andra året, förutspådde avsaknaden av antipsykotika en högre sannolikhet för tillfrisknande och lägre sannolikhet för återinläggning vid efterföljande uppföljningar efter justering för confounders”, skriver forskarna.

Läs hela artikeln här.