Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Digital föreläsning om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Onsdagen den 24 mars kommer jag att hålla en digital föreläsning med temat “Om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv”. Föreläsningen riktar sig till såväl yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och vården, som för föräldrar och andra viktiga vuxna. För arrangemanget står Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping.

På onsdagen den 24 mars kl. 13.30-15.15 kommer jag att hålla en digital föreläsning arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping. Föreläsningen kommer att hållas via digitala plattformen Microsoft Teams. Mer information om föreläsningen och arrangemanget, liksom om de tekniska detaljerna för deltagande, kontakta Lovisa Jansson på Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping: lovisa.jansson@sv.se. Vill du anmäla dig till föreläsningen kan du göra detta här.

Mer information om mina övriga öppna föreläsningar finner du här.

Lasse