Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Samtal med Prof. Dainius Puras

I fredags samtalade vi med Prof. Dainius Puras, FN:s tidigare ”Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health”. Bland ämnena i samtalet fanns psykisk hälsa och ohälsa, den idag dominerande biomedicinska modellens otillräcklighet, maktobalanserna inom psykiatrin, mänskliga rättigheter, behandlingsrelationens betydelse i förändringsarbetet, samt behovet av en global revolution inom synen på och bemötandet av det vi kallar psykisk ohälsa.

Det finns nu möjlighet att se och lyssna på samtalet med Prof. Dainius Puras. Detta kan du göra bl.a. på min YouTube-kanal här. Samtalet är ca 55 min. och är på engelska.

Om Prof. Dainius Puras

Dainius Puras är läkare och förespråkare av mänskliga rättigheter, med medtal hälsa och barns hälsa som sitt specialistområde. Han är professor och chef för Centre for Child Psychiatry and Social Paediatrics vid Vilnius Universitet, samt chef för Vilnius-baserade icke-statliga organisationen, Human Rights Monitoring Institute. Under de senaste 30 åren har han på olika sätt engagerat sig för att omvandla folkhälsopolitiken och -tjänsterna både både nationellt och internationellt, med särskild fokus på barns rättigheter, på personer med psykiska svårigheter och andra grupper i utsatta situationer. Han har även varit en oberoende expert åt ett flertal regeringar, icke-statliga organisationer och olika FN-organ inom området för rätten till hälsa. Han är författare till över 60 vetenskapliga publikationer inom ämnen som folkhälsa, mental hälsa, och folkhälsopolitik. Han även är även FN:s tidigare (2014-2020) ”Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health”.

Lasse