Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Panelsamtalet efter onlinevisningen av Medicating Normal – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2021-03-13

Tisdagen den 9 mars genomförde vi tillsammans med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) vår efterlängtade onlinevisning av prisbelönta dokumentärfilmen Medicating Normal. Efter visningen bjöd vi på ett panelsamtal utifrån svenska förhållanden. Nu har du möjlighet att se panelsamtalet i sin helhet på vår YouTube-kanal här.

Panelen vid panelsamtalet bestod av;

  • Dunja Grisell, student i mänskliga rättigheter och psykiatrikritisk aktivist
  • Lennart Pihl, veterinär med levd erfarenhet av psykisk ohälsa och långvarigt psykofarmaka-bruk och nedtrappning av de samma. Är medicinfri sedan fem år tillbaka.
  • Lasse Mattila, socionom, handledare, författare, föreläsare, ordförande för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), samt chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Moderator för samtalet var Frida Åberg, psykologutbildad organisationsutvecklare och styrelseledamot i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

Vill du prenumerera på våra kommande publiceringar på vår YouTube-kanal kan du göra detta här.

För mer information

För mer information om filmen Medicating Normal, se här.

Läs artikeln på Mad in Sweden här.

Lasse