Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att sprida kärlek och positiva exempel – Nyhetsbrev februari 2021

Du finner nyhetsbrevet för februari månad HÄR.

”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort”, sägs Nelson Mandela ha sagt när det begav sig. Och det ligger mycket i det. Ibland känns en förändring omöjlig att genomföra. Detta trots att allt pekar på nödvändigheten i förändringen.

Ser vi på den idag dominerande (biomedicinska) synen på psykisk ohälsa och återhämtning så har denna verkligen spelat ut sin roll. Det är dags för nya perspektiv när det gäller både förståelsen och behandlingen av psykiska ohälsan. Och nya perspektiv finns. En förändring sker sällan utan motstånd. Ofta finns det starka (ekonomiska, maktrelaterade och personliga) intressen som vill upprätthålla även den mest uppenbart ohållbara ordningen och makt(o)balansen i samhället. Ofta förutsätter förändringen en kamp. En kamp för något bättre och mer hållbart. Att människor är beredda att engagera sig och aktivt verka för förändringen. Men det handlar inte bara om att bekämpa det ohållbara (vilket givetvis kan vara viktigt i sig) utan också om att bygga det nya, det mer hållbara. Att sprida kärleken och de positiva exemplen som också finns. Och finns dem inte, får vi skapa dem. För en hållbar positiv förändring och för en bättre värld. Vad vill du förändra i ditt liv och i världen?

I nyhetsbrevet för februari kan du bl.a. läsa om följande;

– Unik svensk onlinevisning av filmen ”Medicating Normal”
– Intervju i podden ”Medical Running”
– Förändringen är på väg
– Samtal med regissören Lynn Cunningham inför onlinevisningen av ”Medicating Normal”
– Samtal med Dr. Mary Vieten inför onlinevisningen av filmen ”Medicating Normal”
– Vi massmedicineras med psykofarmaka
– ”Ovetenskap styr svensk depressionsvård”
– Äldre ska inte ta antidepressiva – men tar mest av alla
– Antidepressiva inte enda svaret
– Kommande aktiviteter

Du finner nyhetsbrevet för februari månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila