Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Intervju i podden ”Medical Running”

Idag släpptes senaste avsnittet i podden ”Medical Running” av Stefan Bergsten. Ett avsnitt där jag gästar och samtalar om bl.a. psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning, FAP – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, diagnoser, trauma, den medicinska modellen och dess konsekvenser och otillräcklighet, nya perspektiv för förståelse och behandling av psykisk ohälsa, och en hel del annat. En del professionellt, en del personligt.

Du kan lyssna på poddavsnittet i sin helhet här.

Lasse