Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Unik svensk onlinevisning av filmen ”Medicating Normal”

Webbmagasinet Mad in Sweden och Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) hälsar er varmt välkomna till vår virtuella filmvisning av Medicating Normal. Medicating Normal skildrar hur dagens hälso- och sjukvårdssystem stödjer sig på psykofarmaka i behandlingen och bemötandet av sorg, trauma, oro/ångest och annan psykisk ohälsa, och vilka konsekvenser långvarigt intag av psykofarmaka kan få. Efter filmvisningen erbjuder vi en interaktiv paneldialog  som ger ett perspektiv utifrån svenska och nordiska förutsättningar. Filmen har svensk text och paneldialogen är på svenska.

När?

Tisdagen den 9/3 kl. 19.00, filmen är 76 minuter och paneldialogen som sker direkt efter filmvisningen är ca 1 timme lång.

Var?

Visningen är virtuell, för biljetter donerar du valfri summa, klicka här.

För eventuella praktiska/tekniska frågor kring visningen kontakta medicatingnormal@gmail.com (engelska)

Panel

Göran Högberg, med dr, leg läkare, specialist i allmän psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, samt leg psykoterapeut.

Anna Nederdal, författare, rådgivare, aktivist och medmänniska i frågor om psykofarmaka och psykiatri.

Lennart Pihl, veterinär med levd erfarenhet av psykisk ohälsa och långvarigt psykofarmaka-bruk och nedtrappning av de samma. Är medicinfri sedan fem år tillbaka.

Lasse Mattila, socionom, handledare, författare, föreläsare, ordförande för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), samt chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Moderator

Frida Åberg, psykologutbildad organisationsutvecklare och styrelseledamot i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

För mer information

För mer information om filmen Medicating Normal, se här.  För mer information om och anmälan till visningen, se här (engelska), eller kontakta oss här (Frida).

Varmt välkomna!

Webbmagasinet Mad in Sweden, tillsammans med

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), och

The Medicating Normal Team
Lynn, Wendy, Muffie, Nicole och Angie

medicatingnormal.com