Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsningen i Jönköping flyttas till digitalt format och till den 24/3

Utifrån rådande situationen med coronapandemin har arrangören för redan flyttade föreläsningen i Jönköping beslutat att flytta arrangemanget till digitalt format samt till onsdagen den 24 mars 2021. Tiden för föreläsningen kommer att vara  kl. 13.30-15.15.

Mer information om föreläsningen och arrangemanget, liksom om de tekniska detaljerna för deltagande kommer inom kort. Temat för föreläsningen kommer, i likhet med tidigare, att vara ”Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv”, och innehålla ämnen som;

  • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader (lokalt, nationellt)
  • Barns och ungas behov och livsvillkor
  • Risk och skyddsfaktorer
  • Relationens betydelse i förändringsarbetet
  • Att vara en viktig viktig vuxen i barns och ungas liv

Föreläsningen arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping och utgör en del av föreläsningsserien ”Människa i Fokus”.

För anmälan: sv.se/forelasninglassemattila.

Vid frågor, kontakta Lovisa Jansson på SV Jönköping.

Mer information om mina övriga öppna föreläsningar finner du här.

Lasse