Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nytt datum för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”: 18 september 2021 – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-01-23

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt resonemangen kring pågående coronapandemin har styrelsen diskuterat genomförandet av vår konferens, ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”, som planerats till lördagen den 27/3. Styrelsen har vid senaste mötet omprövat sitt tidigare beslut om att inte flytta konferensen ytterligare och har utifrån aktuella situationen i både Sverige och Norge beslutat att flytta fram konferensen ytterligare en gång. Detta för att kunna tillhandahålla ett tryggt och säkert arrangemang som såväl våra åhörare, talare, som volontärerna kring konferensen kan känna sig bekväma med.

Efter avstämning med och bekräftelse från lokalarrangören, ABF Stockholm, är nya datumet för konferensen beslutat till lördagen den 18 september 2021.

Har du redan bokat biljett/er till konferensen behöver du inte göra något. Bokade biljetterna gäller automatiskt det nya datumet.

Mer information om konferensen samt om biljetter finner du på vår konferenssida här.

Vi vill tacka er för ert tålamod och vi ser fram emot att ses på ett eller annat sätt lördagen den 18 september 2021.

Allt gott!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande
+46 708 22 79 95
lasse@lassemattila.com

 

 

 

Läs inlägget på FAP:s hemsida här.