Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsning på Tankens dag den 7 februari 2021

På söndagen den 7 februari kommer jag att föreläsa på Tankens dag. Föreläsningen kommer att ske digitalt via digitala plattformen Zoom. För arrangemanget står föreningen Tankens Dag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Föreläsningen, som heter ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning” och som kommer att vara en del av arrangemanget den 7 februari, kommer bl.a. att innehålla följande;

– Psykisk ohälsa – vad är det?

– Att förstå och behandla psykisk ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv

– Återhämtning från psykisk ohälsa

Tankens Dag är en ideell förening vars grundtanke är visa på olika vägar hur våra tankar kan påverka vårt liv och mående. Genom bl.a. föredrag vill föreningen sprida glädje, kunskap och goda tankar. För mer information om föreningen Tankens Dag samt om arrangemanget den 7 februari 2021 finner du här. För anmälan, kontakta föreningen Tankens Dag på tankensdag@gmail.com.

Lasse