Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Webinar om olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning vid psykisk ohälsa

Igår, måndagen den 18 januari arrangerade webbmagasinet Mad in Sweden tillsammans med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) ett andra webinar av fem om psykisk ohälsa och återhämtning. I webinariet utforskades olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning utifrån frågeställningen: Finns det sätt att läka och närma sig psykiskt lidande som inte bygger på psykofarmaka och rådande diagnosstyrda perspektiv?

Webinariet sändes live på FAP:s Facebooksida, där du också kan se webinariet i efterhand. Länken till webinaret finner du här.

Panelen för webinariet bestod av;

  • Johanna Brynielsson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoterapihandledare och specialist i klinisk psykologi. Hon har varit verksam inom psykiatrisk öppenvård sedan 20 år med specialisering inom utredning och behandling av komplex traumatisering och dissociation.
  • Alain Topor är docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och professor vid Institutet för psykosocial hälsa, Universitetet i Agder, Norge.
  • Stefano Selvani är psykiatriker och specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. F.n. verksam som överläkare i Barnpsykiatri på Sanks/Karasjok i Nordnorge på en ungdomspsykiatrisk avdelning samt som konsult inom barnpsykiatri Sverige.
  • Frida Öhrberg är gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av barn och unga i skolan samt med egen upplevd erfarenhet av psykiatri. Hon har även universitetsstudier i filosofi, språkvetenskap och ungdomskulturer, och läser för närvarande, vid sidan av arbetet, en magisterexamen i litteraturpedagogik.
  • Fanny Marell är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon har arbetat i ca 25 år med socialt arbete på socialtjänst, familjebehandling på institution för ungdomar, som kurator/familjeterapeut inom BUP och som familjeterapeut på ätstörningsklinik. F.n. arbetar hon privat som handledare och utbildare samt med psykoterapi
  • Lasse Mattila är socionom, föreläsare, handledare och författare. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Han är chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Facilitator för webinariet var Frida Åberg har en psykologexamen och arbetar sedan 15 år med organisationsutveckling, coaching och facilitering av grupper. Hennes specialistområde är organisatorisk hälsa och stressrelaterade sjukdomar.

Tidigare webinar

Du kan läsa mer om och se första webinaret om psykiatriska diagnoser här.

Lasse