Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nu kan du boka föreläsningar till barn och unga med hjälp av regionalt arrangemangsstöd

I veckan har jag fått besked om att mina föreläsningar riktade till barn och unga uppfyller kriterierna för att kunna omfattas av regionala arrangörsstödet i Västra Götaland. I bedömningen beaktas såväl konstnärlig kvalitet och turnébarhet som perspektiven mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Min föreläsning  ”Allting är möjligt – en musikalisk föreläsning om självkänsla och om konsten att förverkliga drömmar” finns numera möjlig att boka med hjälp av regionalt arrangörsstöd via Kulturkatalogen Väst. Du finner mer information om föreläsning i Kulturkatalogen Väst här.

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Innehållet riktar sig främst till kultursamordnare, pedagoger, fritidsledare, föreningsaktiva eller andra kulturarrangörer i Västra Götaland. Allt är riktat till barn och unga, kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Mer information om mina övriga föreläsningar finner du här.

Lasse