Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kampanjar för rätt till läkemedelsfri behandling – Nytt om OCD nr 3 hösten 2020

I veckan fick jag de senaste numren av OCD-förbundets tidning, Nytt om OCD, skickade till mig. I Nytt om OCD nr 3 2020 går det bl.a. att läsa om vår kommande gemensamma kampanj för rätten till ett brett utbud av behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa, var och ens rätt att välja behandling, samt för en helhetssyn kring förståelsen och behandlingen av psykisk ohälsa. Du finner artikeln i sin helhet här.

Lasse