Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Webinarie om olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning vid psykisk ohälsa – Mad in Sweden

Mad i Sweden, 2021-01-04

Välkomna till Mad in Sweden:s andra webinarie i vår serie om psykisk ohälsa som vi arrangerar i samarbete med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). Denna gång kommer vi att utforska olika behandlingsalternativ och vägar till återhämtning. Utifrån våra utgångspunkter och erfarenheter ställer vi oss frågan: Finns det sätt att läka och närma sig psykiskt lidande som inte bygger på psykofarmaka och rådande diagnosstyrda perspektiv?

Måndagen den 18/1 klockan 19.00-20.00 kommer vi att sända live på FAP:s Facebooksida, där du är varmt välkommen att chatta och ställa frågor till panelen i kommentarsfältet. Webinariet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

Panel

   – Johanna Brynielsson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoterapihandledare och specialist i klinisk psykologi. Hon har  varit verksam inom psykiatrisk öppenvård sedan 20 år med specialisering inom utredning och behandling av komplex traumatisering och dissociation.

   – Alain Topor är docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och professor vid Institutet för psykosocial hälsa, Universitetet i Agder.

   – Stefano Selvani är psykiatriker och specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. F.n. verksam som överläkare i Barnpsykiatri på Sanks/Karasjok i Nordnorge på en ungdomspsykiatrisk avdelning samt som konsult inom barnpsykiatri Sverige.

   – Fanny Marell är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon har arbetat i ca 25 år med socialt arbete på socialtjänst, familjebehandling på institution för ungdomar, som kurator/familjeterapeut inom BUP och som familjeterapeut på ätstörningsklinik. F.n. arbetar hon privat som handledare och utbildare samt med psykoterapi

   – Lasse Mattila är socionom, föreläsare, handledare och författare. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Han är chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Facilitator

Frida Åberg har en psykologexamen och arbetar sedan 15 år med organisationsutveckling, coaching och facilitering av grupper. Hennes specialistområde är organisatorisk hälsa och stressrelaterade sjukdomar.

Varmt välkomna!

Du kan läsa mer om och se vårt första webinarie om psykiatriska diagnoser här.